NABÍDKA PRO FIRMY

 

Kurzy a workshopy šité na míru

 • Vytvoříme kurz na základě vašich specifických požadavků

  Nabízíme témata z oblastí rozvoje managementu, klíčových specialistů, práce se stresem a vyhořením, řešení aktuálních problémů ve firmě, efektivní komunikace, leadership a role manažera, styly vedení a řadu dalších. Detailní nabídku zašleme na vyžádání.

Dále nabízíme

Koučink

Individuální a týmový koučink pro management, klíčové zaměstnance

Mentoring

Juniorní management, specialisté, HR, klíčoví zaměstnanci.

Konzultace a poradenství

V oblasti výběru a rozvoje zaměstnanců, nastavování systémů.

Přímá pomoc při výběru zaměstnanců

 • Realizace přímého recruitingu

  Nabízíme spolupráci při obsazování klíčových pozic. Tato služba zahrnuje: nastavení kritérií výběru, efektivní oslovení uchazečů, předvýběr a doporučení vhodných kandidátů. Máme zkušenosti s výběrem klíčových lidí od specialistů po Top management. Klademe vždy důraz na soulad mezi objektivními potřebami firmy, subjektivním očekáváním managementu a potenciálem uchazeče.
 • Realizace Assessment / Development Center

  Nabízíme realizaci AC/DC na klíč. Služba zahrnuje design skupinových i individuálních aktivit, zprávy na jednotlivé kandidáty, zpětnou vazbu zadavateli i kandidátům, včetně doporučení (k výběru nebo k dalšímu rozvoji). Ukázku výstupní zprávy vám rádi zašleme na vyžádání.

Nabídka dalších forem rozvoje

Balintovské skupiny ve firmách

Chcete vyzkoušet jinou formu rozvoje manažerů? Formu, která nabízí jiný přístup k řešení problémů prostřednictvím sdílených zkušeností? Pak tato skupina může být tou „správnou cestou“. Naučíme vás, jaká jsou pravidla a zásady pro vedení takové skupiny, jak pracovat s jednotlivými tématy a na co si dát pozor s ohledem na maximální efektivitu skupiny. Pomůžeme vám rovněž s implementací do firemního prostředí.

Více informací →

Sebezkušenostní skupiny pro manažery

Ucelený program určený zejména začínajícím manažerům, zaměřený na rozvoj a posilování sebe sama v roli manažera v různých firemních prostředích a kulturách. Jedná se o 10 setkání v uzavřené skupině se zaměřením na témata: kdo jsem a kam směřuji v roli manažera, jaké jsou mé zdroje a jak s nimi zacházím, jaké jsou osobní vize a poslání, prevence vyhoření atd.

Více informací →

Talentový test Gallup® CliftonStrengths

 • Celosvětově využívaný test k odhalení talentů

  Test dává detailní popis v čem daný člověk vyniká a jak si budovat vlastní styl (na vedoucí pozici, v týmové práci…atd.), který reflektuje jeho silné stránky. Pomáhá lidem rozpoznat jejich možnosti, ukazuje, kde mají ,,slabé stránky“ a jak a kde mohou spolupracovat s ostatními.
 • Test v současné době absolvovalo více jak 25 miliónů lidí.

  Tento typ testů je využíván nadnárodními korporacemi (např. Apple, Google, Microsoft…aj.) a firmami pro identifikaci potenciálu a ke zvýšení produktivity zaměstnanců.

Kontaktujte nás