ROZVOJ KLÍČOVÝCH LIDÍ

 

ANGAŽOVANÍ LIDÉ NA KLÍČOVÝCH POSTECH

Balintovské skupiny pro manažery

Balintovská skupina jako možný jiný přístup k řešení problémů. Pravidelná setkávání pro sdílení a hledání řešení "běžných" i nestandardních pracovních situací a problémů. Diskrétnost. Možnost najít řešení "out of box".

Více informací →

Sebezkušenostní skupiny pro manažery

Pravidelná setkávání v bezpečném prostředí ve skupině manažerů z různých firem. Diskuse nad radostmi a strastmi manažerské role. Rozvoj a posilování sebe sama v roli manažera v různých firemních prostředích a kulturách.

Více informací →

Budování vysoce efektivních týmů

Jak posilovat vnímání společného cíle a pocitu "jsme na jedné lodi". Jak rozvíjet vnímání společného smyslu existence týmu. Jaké metody a techniky využít k rozvíjení efektivity týmu jako celku i jeho jednotlivců.

Více informací →

Mindfulness ve firmách

Uplatnění techniky Mindfulness ve firmách ke zvýšení výkonu a efektivity, předcházení stresu a vyhoření, efektivnějšímu zvládání stresových situací

Více informací →

1/2 denní workshopy a kurzy

otevřené aktuální workshopy a kurzy

Více informací →

Koučink

Individuální i týmový koučink pro management, klíčové specialisty a obchodníky.

Mentoring

Pro juniorní management a specialisty.

Konzultace a poradenství

V oblasti HR, personalistiky, výběru a rozvoje lidí.

Kontaktujte nás