LIDÉ AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Kurzy pro personalisty

Asertivita a vyjednávání pro personalisty. Efektivní recruiting. Tvorba Assessmnet a Development Center. Posílení přidané hodnoty HR. Zvýšení sebejistoty a sebedůvěry personalistů. Motivace zaměstnanců. Práce se stresem.

Více informací →

Rozvoj zaměstnanců a managementu

Individuální i skupinový rozvoj zaměstnanců, specialistů a managementu. Řešení firemních a mezilidských problémů. Sebezkušenostní a balintovské skupiny. Práce se stresem. Motivace zaměstnanců a sebemotivace.

Více informací →

Aktuality

Balintovská skupina a její uplatnění ve firmách

24. 6. 2022, Praha

Naše hodnoty

Vzájemný respekt

Vycházíme z dlouhodobých úspěšných obchodních strategií „WIN-WIN“. Řídíme se heslem: „Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj."

Flexibilita

Respektujeme a pracujeme s požadavky firmy. Naše motto "Změna je život a život je cesta" odráží náš postoj k měnícím se požadavkům a potřebám klientů.

Smysluplnost

Používáme selský rozum. Smysl naší práce spočívá v dosažení vašeho cíle a bezvadného fungování živého organismu (člověka či firmy).

Náš příběh

Známe se "roky". Máme za sebou celou řadu společně vytvořených projektů v oblasti rozvoje, výběru a hodnocení zaměstnanců. Po mnoho let jsme pracovali jako externí dodavatelé pro jiné vzdělávací organizace, než jsme se rozhodli že do toho půjdeme "sami za sebe".

Pracujeme projektovým způsobem.  Diskutujeme nad cílem úkolu, způsobech jeho dosažení, společně s klientem hledáme odpověď na otázku jaký to bude mít přínos ? Někdy se i "pohádáme", ale vždy jen v pracovní rovině. V týmu se na sebe vzájemně spoléháme, nemáme přesně vytyčená pravidla. Každý máme velký přesah do činností, které nejsou naší primární odpovědností. Máme radost z každého úspěšně dokončeného (tj. klientsky pozitivně hodnoceného) projektu.

A po "covidu" do toho opět naskakujeme.

Chcete se dozvědět více o nás, našich kurzech či další nabídce?

Napište nám!