Talentový test Gallup® CliftonStrengths

Celosvětově využívaný test k odhalení talentů

 • Tento typ testů je využíván nadnárodními korporacemi (např. Apple, Google, Microsoft…aj.) a firmami pro identifikaci potenciálu a ke zvýšení produktivity zaměstnanců

 • Test v současné době absolvovalo více jak 25 miliónů lidí

Využití:

 • Test dává detailní popis v čem daný člověk vyniká a jak si má budovat vlastní styl (na vedoucí pozici, v týmové práci…atd.), který bude reflektovat jeho silné stránky

 • Pomáhá ujasnit si vlastní styl práce na úrovni manažera/zaměstnance

 • Identifikuje "slepá místa" talentů,  tj. oblastí, které brání efektivnímu využití silných stránek

 • Pomáhá určit efektivní formy spolupráce v týmu

Výstupy:

 • Výstupem je identifikace 34 talentů a 25 stránkový report
 • V reportu je popis 4 talentových skupin (REALIZAČNÍ, STRATEGICKÉ, VZTAHOVÉ A OVLIVŇOVACÍ) ne jejichž základě je možné stanovit, kde má zaměstnanec nebo manažer největší možný potenciál.
 • S výstupy testu se dá pracovat na jak úrovni týmu – rozvíjet celý tým, týmovou spolupráci nebo týmové dosahování výsledků, tak na individuální úrovni - osobní rozvoj jednotlivců.

Cena:

 • 2 900 Kč      report s 5 nejsilnějšími talenty  - v ceně je konzultace 75 minut, test, administrace testu a podpůrné materiály
 • 4 500 Kč      report s 34 talenty  - v ceně je konzultace 75 minut, test, administrace testu a podpůrné materiály

Objednávám

Chci se dozvědět více


Ukázka výstupu testu