Balintovské skupiny pro management firem

Co to jsou Balintovské skupiny?

Balintovské skupiny jsou využívány jako způsob k nalezení řešení, jiného pohledu na daný problém.

Vytváří prostor pro sdílení a hledání řešení běžných i nestandardních manažerských a pracovních problémů, s kterými se každý z nás potkává.

 • Jednotliví účastníci přinášejí do Balintovské skupiny své vlastní pracovní témata, které chtějí či potřebují vyřešit a s těmi se následně pracuje ve skupině. Na každém setkání pracuje skupina na jednom tématu.
 • Různé pohledy, různé názory na podstatu problému, na jeho řešení pro daného účastníka rozšiřují a prohlubují náhled na danou situaci, téma. Vytváří se lepší porozumění situaci a všemu co je ve hře.
 • Zvyšuje se pravděpodobnost a možnost nahlédnout na vlastní slepá místa, slepé skvrny v pohledu na daný problém.

Podmínkou dobré a přínosné Balintovské skupiny je vždy diskrétnost probíraného tématu a ochota účastníků "mluvit".

Co vám mohou přinést?

 • jiné a různorodé pohledy na podstatu problému
 • různorodé nápady na řešení
 • pohled "out of box"
 • možnost vidět problém očima druhých - nezúčastněných
 • využít nápady a zkušenosti ostatních
 • minimalizování "slepých skvrn"

Základní informace

 • 2,5 hod setkání  / 1xměsíčně
 • 14:00 - 16:30  /  Praha
 • max. počet účastníků: 10
 • setkání celkem: 10
 • cena za 1 setkání: 1 600 Kč

Workshop o vedení a organizaci Balintovských skupin

Pokud vás zajímá, jak vést a organizovat Balintovské skupiny a interně je využívat ve své firmě, můžete se přihlásit na nadcházející workshop více