Vedení výběrových pohovorů

Cílem kurzu je  naučit vést výběrové pohovory v rámci výběrových řízení tak, aby na konci výběrového pohovoru bylo jasné, zda se kandidát hodí na pozici či ne, případně v čem vyhovuje, co lze rozvíjet a naučit, co nelze u něj změnit (a změna by nás stála mnoho práce, času, energie). Nakolik bude vyhovovat nejen po odborné stránce, ale i po lidské, nakolik zapadat do týmu, firemní kulturu, či manažerovi.

Co si odnesete

 • Stanovení "ideálu", hranic za které nelze jít, prostoru, ve kterém lze o kandidátovi uvažovat
 • Stanovení kritérií z hlediska odborného, osobnostního, týmového
 • Volba modelových situací
 • Práce s kompetenčními modely
 • Volba diagnostických metod
 • Volba sady otázek 
 • Pozorování a vyhodnocování chování a projevů kandidáta
 • Psychologie a intuice v rozhovoru
 • Základní pravidla poskytování zpětné vazby výběrovém řízení

Komu je kurz určen

 • Personalistům
 • Náborářům
 • HR specialistům
 • Manažerům
 • ... všem, kdo se zabývají náborem lidí ve firmách a pro firmy

Přihlašovací email

Po přihlášení Vám bude zaslána zálohová faktura - instrukce k platbě.

Pro její vystavení prosíme o zadání fakturačních údajů (jméno firmy, adresa, IČ, DIČ) do zprávy.

Cena:                       4 800,- Kč

Místo konání:        Praha

Časová dotace:     1 den / 9:00 - 17:00


Máte dotaz?