Pláčete, že nemůžete najít ty správné lidi?

Je to paradox. Potkávám lidi, kteří hledají práci a nemohou najít vhodného pracovního partnera. Dostávají odpověď „jste překvalifikovaný“, nebo „nemáte dostatečnou kvalifikaci“.

A na druhé straně personalisté brečí, že nejsou lidé. Tak kde jde problém?

Copak personalisté a náboráři nevnímají nábor jako obchod? Nábor je obchod, ve kterém personalisté a) prodávají svou firmu a pracovní příležitost lidem jako tu nejlepší možnou a b) přesvědčují své manažery o možnostech trhu.

V tomto obchodu má personalista – náborář 2 základní úkoly:

 1. Prodat firmu a vzbudit zájem o pracovní příležitost mezi lidmi: pro splnění tohoto úkolu je třeba, aby personalista rozuměl lidem, které chce nabírat.
  • Tím myslím, aby si uvědomil, že svět se skládá z lidí a ne supermanů. Navíc: opravdu potřebujeme jen samé supermany? Pro každou pozici jsou potřeba určité kompetence a i v nich je možné stanovit priority
  • Proč pořád očekáváme, že člověk bude dělat 1 profesi celý život. Vždyť může měnit práci nejen horizontálně ale i vertikálně. Přitom může mít klíčové kompetence pro novou práci a, není-li personalista příliš omezený ve svém „boxu“ („…takhle se nábor dělá odjakživa“), může zjistit i pohnutky člověka ke změně mimo svůj dosavadní obor. Je zřejmé, že vzít každého člověka je risk, ale „risk je i zisk“. Člověk, který přichází z „out-of-box“, přináší něco nového a především má konkrétní motivaci ke změně mimo obor.
  • Když oslovujeme lidi, je třeba, abychom rozuměli jejich pracovně-motivačním pochodům: pro někoho jsou důležité peníze, pro jiného kultura firmy, její vize, či smysl práce nebo uspokojování jiných potřeb, které personalista potřebuje objevit.
  • Je důležité, aby pohovory byly vedeny zvídavě a zároveň s dobrým pocitem na obou stranách. Pro ty z vás, které personalistická práce nebaví: přestaňte si léčit své mindráky právě na předmětu úspěchu své personalistické práce! Bez lidí to půjde, až budete nabírat roboty (…ale pravděpodobně to v tom případě bude i bez personalistů). Vše se dá říci srozumitelně, důrazně a přitom slušně.
  • Tak, jako naše tělo funguje za pomoci krve a energie, tak firma funguje za pomoci peněz a energie. Energii dávají firmě lidé. Kupujte živé lidi se zájmem o práci ve firmě a NECHTE je žít i po náboru!
 2. Nechat manažery si uvědomit, že lidi potřebují:
  • Když personalista přebírá zakázku na nábor, je třeba, aby zjistil, koho manažer potřebuje a v jakých prioritách se mají kompetence pohybovat. Personalista musí manažerovi prodat možnosti trhu a přesvědčit manažera o případných úpravách způsobu náboru či řízení lidí tak, aby využil potenciál, který je k dispozici. Je třeba, aby personalista šel do přesvědčování manažera – svého klienta o úpravě jeho požadavků, stylu řízení, způsobu vedení lidí, atp.

Jestliže si je personalista vědom těchto svých úkolů, dokáže řešit své náborové úkoly. Obchodní přístup k náboru v sobě zahrnuje především flexibilitu (analytické uvažování, umění naslouchání a přesvědčování, nastavování priorit) při výběru mezi lidmi, kteří jsou na trhu.

Je třeba vnímat personalistiku jako obchod „svého druhu“.

Efektivní personalista je zároveň úspěšným obchodníkem (i když si to ihned nepřipustí). Zkouší různé cesty, jak pochopit, koho má na trhu koupit, jak daného člověka oslovit a přesvědčit a jak zpětně prodat „lapenou“ potenciální pracovní sílu svému klientovi, tj. manažerovi.

A proto ti z vás, které personalistika a nábor baví a chcete se zdokonalit, posilujte své obchodní dovednosti. Hledejte, čím vyniká úspěšný personalista!

www.happy-hr.cz

www.navash.cz

Petr Merežko