PhDr. Jana Lazarová

"Dojdeme jen tam, kam sami chceme"

Čemu se věnuji

 • Znalost lidské psýché, schopnost poznat lidské nitro, umění naslouchat, schopnost převést toto poznání do praxe a života klienta, proklientská orientace, analýza a schopnost jít k podstatě, lektorské, koučovací a mentorské dovednosti, komunikační dovednosti, asertivita

Teoretické zázemí a odborné zkušenosti

Vzdělání

 • FF UK Praha jednooborová psychologie
 • FF UK Praha psychologie: rigorozní zkouška
 • FF UK Praha katedra psychologie: Metody aplikované sociální psychologie - kurz celoživotního vzdělávání

Výcviky a kurzy

 • The Art and Science of Coaching – ICF certifikovaný výcvik koučování (Koučink Centrum Praha, Ericson Coaching International)
 • Akreditovaný profesionální kouč - ICF certifikovaný výcvik koučování (Koučink Centrum Praha)
 • Family Coaching – Marilyn Atkinson, ICF certifikovaný výcvik (KC Praha)
 • Týmový koučink (KC Praha)
 • Inner game of stress – T. Gallway (KC Praha)
 • Six sigma - Certifikace Six Sigma - Green Belt
 • Výcvik v Gestalt terapii, 200 hodin
 • Kurzy v body terapii – různé metody (PESO, bioenergetika), 430 hodin
 • SUR - výcvik v dynamické psychoterapii, 500 hodin
 • Trénink asertivity, 100 hodin
 • Konverzačně kooperativní hypnoterapie, 165 hodin
 • Kurzy a školení v klinické a pracovní diagnostice

Praxe

 • OSVČ od roku 1992 dosud - vedení týmů realizujících zakázky pro klienty. Koučink individuální a týmový. HR poradenství a konzultace. Assessment Centra, Development Centra. Rozvojové konzultace, manažerské audity. 360°zpětná vazba. Organizace a zajišťování výcviků a školení. Lektorská činnost. Facilitace skupin. Výcvik budoucích koučů. Příprava a vedení teambuildingů. Individuální terapie. Psychodiagnostika
 • Central Bohemian Univerzity od 2016 dosud - lektor MBA programů
 • Koučink Centrum s.r.o. od 2011 dosud - lektor a trenér budoucích koučů v programu certifikovaném ICF
 • Česká spořitelna, a.s. 2006 - 2010 - HR specialista, mimo jiného příprava, organizace a implemtace interního koučinku na centrále společnosti
 • Pedagogická fakulta UK Praha 2004 - 2010 - přednášková činnost: příprava školitelů školského managementu
 • ZOO Praha 1997 - 1999 - personalista
 • Thomayerova nemocnice, OÚNZ Praha 10 1998 - 1992 - klinický psycholog

Členství v organizacích

Českomoravská psychologická společnost

Ing. Petr Merežko PhD.

"Snaž se život prožít, ne přežít"

 

Čemu se věnuji

 • Snažím se o nalezení principu a funkčního řešení v oblastech financování, projektového řízení, financování firem a projektů, vedení a řízení lidí, v prodeji, corporate social inteligence, corporate guerilla. Lektorování v daných tématech.

Teoretické zázemí a odborné zkušenosti

Vzdělání

 • VŠE Praha, ekonomika zahraničního obchodu 
 • ČVUT Praha, PhD: ekonomika a řízení v dopravě 
 • VŠE Praha, Akademie personalistiky: Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu

Výcviky a kurzy

 • Akreditovaný profesionální kouč (Koučink centrum, Praha)
 • Koučink napříč kulturami (ROSINSKI, Praha)
 • SPIN – prodejní metody (trenér metody)
 • Rozvoj podnikové infrastruktury pro řízení a vedení lidí (PMF Institut, Praha)
 • Řízení problémových lidí
 • Řízení rizik v bankovnictví (INSEAD, Fontainebleau)
 • Projektové financování (EUROMONEY, New York)
 • Mezinárodní kapitálové trhy (INTERNATIONAL FACULTY OF FINANCE, Londýn)
 • Trénink brokera (BCP, Praha)
 • Právní aspekty stavebního podnikání, Technický dohled stavebního procesu (STUDIO AXIS, Praha)

Praxe

 • Personalizace v personalistice 2015 - Pracovní seznamka pro ty, kteří vědí, co chtějí … a chtějí něco jiného, než dělali dosud
 • Central Bohemian Univerzity - od 2015 lektor MBA programů
 • Zeitgeist Asset Management s.r.o. Praha 2014 - HR manažer / Finanční manažer
 • ERNST & YOUNG Praha, Bratislava 2012 - Poradce strukturování a zajišťování financování společností a projektů
 • ROZHODČÍ SOUD PŘI HK ČR A AK ČR 2004 - Rozhodce
 • SBM Holding Group, s.r.o., SBM Development, s.r.o. Kladno 2012 - 2014  -                       Obchodní manažer
 • ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s. 2007 - 2011 - Zástupce ředitele úseku financování nemovitostí
 • ŽIVNOSTENSKÁ BANKA, a.s. 1991 - 2006- Ředitel útvaru privátního bankovnictví.  Člen úvěrové komise banky.  Manažer (ředitel) útvaru strukturovaného financování a vývoje produktů.  Manažer útvaru kapitálových trhů.  Manažer útvaru Corporate Finance.

Mgr. Marek Nečas

"Věci se dějí v pravou chvíli"

Čemu se věnuji

 • Schopnost poznat lidské nitro, schopnost převést toto poznání do praxe a života klienta, umění naslouchat, proklientská orientace, kreativita, schopnost jít k podstatě, lektorské, koučovací a mentorské dovednosti, komunikační dovednosti, asertivita, proklientská orientace

Teoretické zázemí a odborné zkušenosti

Vzdělání

 • FF MU Brno, jednooborová psychologie
 • SZZ z klinické psychologie

Výcviky a kurzy

 • The Art and Science of Coaching ICF certifikovaný výcvik koučování  (Koučink centrum, Praha; Ericson Coaching International)
 • Gestalt terapie (IVGT Praha), 800 h
 • SUR (Pražský psychoterapeutický institut, Praha) sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, 530 hodin
 • Gestalt a hysterie (IVGT)
 • Panické ataky z pohledu gestalt terapie (GS; G. Francesetti)
 • Estetika kontaktu (GS; G. Francesetti)
 • Kreativita v gestalt terapii (GS; N. Amendt-Lyon)
 • Postgraduální kurz v gestalt terapii (IVGT Praha)

Praxe

 • Soukromá psychologická praxe 2004 – dosud - individuální psychologické a psychoterapeutické poradenství, osobnostně rozvojové skupinové programy
 • Poradenské centrum MU v Brně 2005 – dosud - externí spolupráce: psycholog
 • Lektor výcviku v gestalt terapii 2015 – dosud - externí spolupráce s Gestalt Studia s.r.o.
 • Veletrhy Brno 2007 - 2021 - konzultant HR; zodpovědnost za pracovní cyklus zaměstnance, hodnocení, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců; nastavování interních procesů hodnocení, vzdělávání, interní lektor a kouč.
 • Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti 2000 – 2007 - psycholog, lektor, terapeut se zaměřením na problematiku sociálně patologických jevů, lektor preventivních programů pro SŠ, lektor vzdělávacích programů pro pedagogy.
 • Fakulta sociálních studií MU, Brno 2002 – 2010 - vedoucí sociálně-psychologického sebezkušenostního výcviku.

Členství v organizacích

ČAP - česká asociace pro psychoterapii

 

Mgr. Pavlína Vašátová

"Výjimečnost začíná důvěrou v talent"

Čemu se věnuji

 • Jsem certifikovaný Gallup Strengths Coach a konzultant osobních, týmových a firemních hodnot Barrett Value Centre. Spektrum mých klientů je od IT přes pojišťovny po výrobní firmy. Mými hlavními nástroji jsou Gallup talentový test, konzultace jeho výstupů a následně manažerský a týmový koučink. Mám za sebou více než 550 talentových hodin konzultací v průběhu posledních 3 let.

Teoretické zázemí a odborné zkušenosti

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci - Master's degree, Učitelství základů společenských věd pro střední školy a Učitelství pedagogiky
 • Stockholms universitet - Course Certificate, In service Training in Counselling and Career Development

Výcviky a kurzy

 • Institut procesně orientované psychologie - akreditovaný program: Výcvik v zážitkovém poradenství na principech Thomase Dienera
 • Association CH-Q CH-Q Competence managment - certification level 2, CH-Q

Praxe

 • Gallup Certified Strengths Coach  - od  2013 - dosud 
 • South Moravian Center for International Mobility (JCMM) - do roku 2017 dosud, tvůrce kurzů, lektor, tvorba programů kariérového poradenství, kariérní poradce
 • Fond dalšího vzdělávání - garant poradenství,  2014 -  2019 - budování týmu poradců, nastavení spolupráce se státními institucemi, nastavení systému práce a řízení poradců
 • Univerzita Palackého v Olomouci - Projektový manažer, projekty ESF, 2012 - 2013, koordinace lektorů a jejich činnosti v projektu, tvorba systému a procesu koordinace, vytvoření kariérového centra pro studenty