RODINNÉ FIRMY

Mezigenerační výměna

"POHODOVÉ" PŘEDÁNÍ FIRMY

Efektivní zvládnutí procesu předání firmy

Ujasnění úzkých hrdel převodu, definování problémových míst v procesu předávání, identifikace možných konfliktů, nastavení řešení, zajištění kontroly nad budoucím vývojem firmy či rodinného majetku

Omezení vztahových ztrát

Udržení dobrých vztahů mezi lidmi, kterých se změny týkají, nastavení efektivní komunikace v průběhu změn mezi všemi zúčastněnými, facilitace, mediace jednání

Nová životní role Spokojenost

Pomoc s nastavení, či rozšířením nového osobního smyslu života o nové či již dlouhou dobu odkládané zájmy a cíle

Mezigenerační výměna je fáze v životě, kdy člověk přemýšlí nad mnoha otázkami.

Do rozhodování o takovéto změně vstupuje mnoho faktorů – zaměstnanci, rodina, děti, manželka, peníze, procesy ve firmě, dlouholetí zákazníci, odběratelé, dodavatelé, banky, investoři, manažeři vaší firmy, celkové směrování firmy a vaše představy o tom, jak má vypadat firma po předání řízení.

Provedeme vás možnostmi, jak si obavy a úzkosti konkrétně definovat, zpracovat a minimalizovat. Jak si nastavit bezproblémově období přechodu, předání firmy a její fungování v období změny i v období po změně.

Pomůžeme vám udělat si jasno jak ve „vaší hlavě“, tak nastavit procesy změny, aby všichni zúčastnění prošli změnami co nejpohodověji.

Díky našim zkušenostem spojujeme ekonomickou, procesní a psychologickou zkušenost. Víme, co znamená vést firmu, týmy lidí jak z hlediska manažerského, procesního tak lidského. V naší práci s klienty, při řešení jejich problémů jsme schopni brát v úvahu všechny tyto aspekty a pracovat s nimi. Při řešení mezigenerační výměny, prodeje firmy je potřeba zohledňovat všechny tyto úrovně, aby klient byl nakonec ve svém životě a se svými rozhodnutími i jejich způsobem provedení spokojený.

PhDr. Jana Lazarová

Jana je psycholožka. Přes 30 let pomáhá lidem zvládat jejich překážky v práci, ve vztazích, v dosahování jejich osobních cílů. Má zkušenosti s vedením lidí, nastavováním procesů, s prací pro výrobní podniky až po finanční obry, s managementem nadnárodních korporací i  majiteli a manažery malých a středních firem. Koučuje, mentoruje, radí a trénuje.

Ing. Petr Merežko

Petr je ekonom a obchodník. Má zkušenost z řízení lidí, prodejem bankovních služeb a rozvojem klientských vztahů. Pragmaticky propojuje sny, cíle a vize s konkrétními cestami, jak těchto cílů dosáhnout, za co nejmenších ztrát a nákladů. Řídí se heslem: „ value for money“. Mentoruje a vede lidi k tomu, aby svou energii věnovali smysluplným věcem.

Jak jsme se k tomuto tématu dostali?

Podobné pochybnosti, o kterých se zmiňujeme v úvodu, řešil známý. Potřeboval průvodce procesem předání firmy (navíc vynucené zhoršujícím se zdravím), aby jeho obavy majitele a šéfa firmy o budoucnost firmy byly zmírněny. Ještě se necítil na „odpis“. Pracovní zatížení se začalo podepisovat na jeho zdraví a rodina připomínala, že zdraví má jen jedno. Po nějaké době i on sám dospěl k závěru, že nastal ten správný čas, avšak začal si dávat otázky, které jsou zmíněny výše. Ve svých úvahách byl sám, což vedlo ke zvýšení stresu.

Pomohli jsme minimalizovat stres tím, že jsme analyzovali jeho situaci, pomohli definovat jeho obavy z budoucího vývoje firmy a strach z "nudy".

Vedli jsme ho k tomu, aby si definoval svou představu o budoucím stavu a od toho jsme společně odvinuli postup předání firmy. Společně jsme ladili nově nastavené pracovní vztahy a moderovali diskusi s dětmi (a mírnili vášně). Klienta jsme rovněž převedli přes "prázdné místo", tj. najít si náhradu za práci – nový smysl života.

Jak to děláme

 • 1

  Seznámení

  Sejdeme se a „pomůžeme“ vám nastavit cíle, představu o budoucím stavu firmy, o vzájemných vztazích i představu o sobě samém jako člověku v celé šíři tohoto pojmu (firma, rodina, já).
 • 2

  Analýza a nastavení řešení

  Pomůžeme identifikovat zřejmé i skryté problémy, pojmenovat obavy, zjevná i skrytá úzká hrdla, definovat možnosti, jak konkrétně tyto obavy zmírnit či eliminovat a nastavit způsoby jejich řešení, nastavit způsoby řízení procesu změny, včetně nastavení milníků a jejich vyhodnocování
 • 3

  Koordinace, facilitace, mediace

  Pomůžeme nastavit efektivní komunikaci všech zúčastněných (včetně možnosti mediace) s ohledem na udržení kvalitních vztahů mezi nimi.
 • 4

  Nová životní role

  Pomůžeme s nastavením a přijetím nové životní role.

Výsledek

Na konci naší pomoci je člověk, který se cítí dobře ve své nové životní roli, s nadhledem a spokojeně sleduje vývoj firmy, majetku a užívá si života, protože chce a jeho rodina, firma, která akceptuje změnu a dál pokračuje ve svých cílech a záměrech.

PŘEDÁNÍM FIRMY ZAČÍNÁ NOVÁ ETAPA ŽIVOTA

Jana: "Kdo chce, ten může"

Petr: "Snaž se život prožít, ne přežít"

Chcete se na něco zeptat? 

Chcete nás kontaktovat?