Z úředníka partnerem

On line kurz pro budoucí i stávající HR Business Partnery

 • Naučíme vás, jak se můžete stát respektovaným partnerem a rádcem v otázkách personalistiky pro své okolí ve firmě.
 • Svým osobním přístupem budete firmě spořit neefektivně či zbytečně vynakládané peníze a budete pomáhat zvyšovat příjmy firmy.
 • Naučíme vás, jak svým zájmem o partnera a jeho úkoly můžete úřednickou práci oživit a tím zvýšit význam personalistiky a zájem o své služby.
 • Porozumíte, či si na vlastních příkladech uvědomíte, jak důležité je vnímat partnera jako člověka, který má své osobní potřeby, které potřebuje uspokojovat, a jak tyto jeho vlastní potřeby korelují s úkoly a cíli firmy.

Co kurz přinese

Pro personalisty

 • Posílí sebevědomí
 • Pomůže plnit úkoly nadřízených a očekávání partnerů ve větším psychickém souladu
 • Přinese uznání nadřízených a respekt partnerů
 • Zintenzivní prožívání práce - radost z práce a v důsledku toho zvýší produktivitu práce
 • Zvýší nepostradatelnost personalisty & zvýší zájem o personalistu

Pro firmy

 • Zvýší efektivní využití služeb personalistů ve firmě
 • Posílí vnímání přidané hodnoty personalistů, konkrétních úspor, růstu efektivity či tržeb
 • Vede k odbourávání stresu manažerů při řízení, při řešení osobních úkolů a rozvoje manažerů

Co vás v kurzu čeká

 • Online kurz se skládá ze šesti lekcí
 • Ke každé lekci je pracovní sešit a přílohy k procvičování, plnění úkolů, práci na sobě
 • V průběhu programu máte možnost klást své otázky lektorům (e mailem)
 • Ke kurzu se můžete připojit z jakéhokoliv počítače
 • Můžete si vybrat čas, tak jak vám to vyhovuje
 • Ke kurzu budete mít neomezený přístup po dobu jednoho roku

Obsah kurzu a cíle jednotlivých lekcí

Personalistika pomáhá podnikání.....

Cílem je pochopit podstatu slova „business“ a "partner businessu". Vnímat, jak funguje podnikání – jaké jsou jeho principy, proč je důležité znát základní principy fungování firmy. Definovat si, jakými principy firemního podnikání se nechat inspirovat v útvaru lidských zdrojů. Naučit se vnímat a využívat paralely mezi externím a interním prodejem. Pochopit, v čem spočívá prodej personálních služeb a produktů interním klientům (čím se odlišuje, i v čem je totožný, interní prodej od prodeje externím klientům).

..... a její úkoly jdou ruku v ruce s posláním a cíli businessu

Obsahem kapitoly je pochopení z čeho vycházejí cíle personálního útvaru a jejich praktické využití k prodeji personálních služeb. Uvědomění si, kým a čím jsou strategie, cíle a úkoly personálního útvaru ovlivňovány jak s tím pracovat k uskutečnění cílů HR a firmy.

Nepřináší-li personalista (HRBP) přidanou hodnotu, není důvod takového HRBP zaměstnávat

Znalost vlastní hodnoty a přínosu HR jako základ pro prodej personálních služeb. Posílení uvědomění vazby mezi prací personalisty (business partnera) a jejím dopadem do hospodaření společnosti. Schopnost uplatnit vlastní přidanou hodnotu při práci s interním klientem.

Úspěšných a oblíbených personalistů (HRBP) přibývá pomalu

Cílem je poznat, čím úspěšný HRBP vyniká nad ostatními. Popsat, jakými vlastnostmi a schopnostmi může být vybaven úspěšný HRBP, je-li pozitivně vnímán firmou - kolegy. Návod jak dané vlastnosti a schopnosti identifikovat a rozvíjet.

Zlepšování systému HR business partneringu, je proces, který je vhodné "šít na míru" .....

Rozsah analýz potřebných k efektivnímu definování role a pozice HRBP. Souvislosti práce HRBP v rámci podnikového systému a s ohledem na cíle firmy. Individualizace role HRBP v návaznosti na požadavky interních klientů. Jak vybrat HRBP vhodného pro firmu.

..... a v implementaci systému je třeba vědět co, jak a kdy (vč. toho, nač si dát pozor)

Plán implementace HR business partneringu. Nástroje implementace. Komunikační plán a časový harmonogram. Kde má smysl investovat do prohlubování či rozšiřování kompetencí HRBP. Nástroje, které je možné využít při prohlubování či rozšiřování kompetencí HRBP.

Proč kurz vznikl a pro koho je určen

Kurz „Z úředníka partnerem“ je určen těm, kteří chtějí zjistit, co personalistice chybí a chtějí personalistiku posunout na respektované místo v rámci jejího firemního vnímání. (přesnější cílení na klienty v části „Klienti“)

Kurz vznikl jako reakce na zkušenost, kterou jsme udělali v korporacích.

Petr ve velké korporaci vnímal postupující formalizaci vztahů mezi personalisty a jejich klienty dost neblaze. Janě rovněž vadil rostoucí rozpor mezi podstatou „partneringu“ personalistů a reálnou dodávkou služeb. Zkrátka: nosí se honosné názvy a skutek „utekl“. Chybí osvěta, uvědomění toho, co kvalitní personalisté dříve uměli i bez formalizace.

Přesto oba věříme, že personalisté mohou být mezi svými interními klienty respektovaní a to zejména tím, že své odborné znalosti zvýrazní lidským pochopením, či jinak řečeno: posílenými obchodními schopnostmi.

A proto jsme se rozhodli vnést do role personalisty více obchodního ducha vedoucí k výraznějšímu přijetí personalisty jako člověka – partnera.

Náš přístup vychází ze zdůraznění obchodních a podnikatelských principů a pochopení, jaký užitek tyto principy mohou přinést. Kromě představení možných cest, jak se zlepšit, otevíráme prostor si otestovat tyto cesty sebezdokonalení, případně i nás „challengovat“ svými pochybnostmi.

Co je naším záměrem?

Výsledkem přijetí obchodní role je personalista sebejistý ve své „partnerské“ roli a tím i partner svým kolegům, který dělá rozumné a smysluplné věci.

Kurz posiluje utvrzování podnikatelského nadhledu, obchodního přístupu a selského rozumu personalistů:

 • Otevřenost a sebe-reflexe: ve cvičeních stále provokujeme k úvahám, zda to a to dává smysl, ke srovnání, k získávání zpětné vazby v diskusi s partnery s cílem vlastní definice užitku personálních služeb pro interní klienty – partnery
 • Kreativita a hledání smysluplnosti: v kurzu vedeme k definici smysluplné náplně činnosti personalistů obsahující / reflektující cíl firmy a zájmy interních klientů – partnerů
 • Flexibilita v přizpůsobování se požadavkům firmy: v kurzu převádíme do praxe naše motto: Život je změna & změna je proces!, kde personalistu vnímáme jako součást fungování firemního organismu. Jakmile se změní cíl firmy a způsob jeho dosahování, je třeba nový cíl i související strategii „propsat“ do cílů a strategií personálního útvaru, které musí respektovat i potřeby interních klientů.
 • Posilování vzájemného respektu: v kurzu vedeme k akceptaci obchodních přístupů při aplikaci personálních cílů a strategií. Vybízíme k používání selského rozumu – i s odkazem na citát z Pyšné princezny: „Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj!“

Cena kurzu:   2. 820,- Kč

Chcete-li se na něco zeptat, napište nám.