ROZVOJ PERSONALISTŮ

PERSONALISTA PARTNEREM BUSINESSU

Zvýšení pozitivního vnímání personalistů a jejich práce

Posílení dovednosti prodat svou přidanou hodnotu a sebe sama

Zefektivnění chodu HR

Otevřené kurzy

On line kurz pro ty:

 • Kterým vadí, že personalisté nejsou respektováni, že bývají vnímáni jako někdo, kdo ostatní zatěžuje a nepomáhá. Že s dobrými nápady a myšlenkami personalistů není nakládáno s patřičnou pozorností.
 • Kteří chtějí rozvinout svůj styl jednání s vedením, manažery, kolegy, pracovníky firmy (tzv. interními klienty) a být jim pravými partnery.                      Více informací
 • Cena kurzu: 2.820,- Kč            

2 denní otevřený kurz

 • Místo konání: Praha
 • Cílem kurzu je rozvinout dovednosti asertivního jednání, řešení obtížných situací, sebejistého vystupování v jednání s manažery a zaměstnanci.
 • Naučíme vás jak reagovat na agresivitu, pasivitu a manipulaci druhých a prosadit sami sebe.  Více informací
 • Cena kurzu: 6.800 Kč 

1 denní otevřený kurz.

 • Místo konání: Praha
 • Cílem kurzu je dát vám podněty, jak napsat inzerát, aby oslovil kandidáty, které chcete.
 • Projdeme nejčastější chyby při tvorbě a psaní inzerátu, vyhodnocování očekávání cílové skupiny, volbu vhodného titulku a jazyka vzhledem k cílové skupině kandidátů, atd.             Více informací
 • Cena kurzu: 3.400 Kč 

2 denní otevřený kurz.

 • Místo konání: Praha
 • Cílem kurzu je uvědomit si úzká hrdla procesu náboru a dát návody na jejich efektivní řešení.
 • Pomůžeme vám zefektivnit celý proces náboru, od přípravy a zveřejnění inzerátu, přes efektivní komunikaci se zadavatelem a uchazeči po prodej kandidáta do firmy.    Více informací
 • Cena kurzu: 6.800 Kč 

2 denní otevřený kurz

 • Místo konání: Praha
 • Cílem kurzu je posílit dovednosti  efektivního prodeje sebe sama a personálních služeb.
 • Naučíme vás prodávat výhody a užitky personálních služeb manažerům a zaměstnancům, zvládat jejich námitky, přesvědčit je o významu HR služeb a jejich přidané hodnotě.                        Více informací
 • Cena kurzu: 6.800 Kč 

Vedení výběrových pohovorů

jak se správně ptát, abychom zjistili to, co zjistit chceme a potřebujeme

Koučování pro personalisty

základy koučování pro personalisty

Designování a vedení Assessment/Development Center

co vše je potřeba umět a znát a jak na to

Individuální rozvoj

Cílem individuálního rozvoje je posílení seběvědomí personalistů, schopnost jejich sebeprodeje, cítit se dobře v roli personalisty.

 • Koučink

 • Mentoring

 • Konzultace a poradenství

Přímá pomoc při výběru správných lidí

 • Přímý recruiting

  Naším cílem je najít soulad potenciálu uchazeče s objektivními potřebami firem a subjektivními očekáváními nadřízených. Tato služba zahrnuje: nastavení zacílených kritérií výběru, efektivní oslovení uchazečů, předvýběr vhodných kandidátů.
 • Assessment / Development Center

  Cílem je vybrat kandidáta, který nejlépe vyhovuje zadaným kritériím. Tato služba obsahuje: realizaci skupinových i individuálních AC/DC, zprávy na jednotlivé kandidáty, zpětná vazba kandidátům, zadavateli.
 • Konzultace pro personalisty

  Cílem je posílení dovedností vedení náborového rozhovoru a náborového procesu.

   Kontaktujte nás