"Co trápí personalisty"

(co personalistům vadí a vyhovuje)

Cílem tohoto průzkumu je zmapovat, co personalisty trápí z hlediska chování druhých, jak sami sebe vnímají a jaké způsoby chování vůči druhým u nich převažují. Chceme zjistit, co personalistům vyhovuje a co jim nevyhovuje.

Od této dotazníkové akce očekáváme nastavení "benchmarku" (zjištění standardu) chování v prostředí tuzemských personalistů a vytvoření argumentační základny pro diskusi s managementem firem o posilování významu personální oboru.